Kursinformasjon

  • Etterutdanningen må gjennomføres hvert femte år.
  • Det skal ikke avlegges noen prøve i forbindelse med etterutdanningen.
  • Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører mot vederlag (lønn og andre økonomiske eller materielle godtgjørelser).
  • Etterutdanning kan kun gjennomføres innenfor den/de førerkortklasse man har
  • Yrkessjåførbeviset må hentes senest tre måneder etter avsluttet utdanning

Statens vegvesen (Vegdirektoratet) har utarbeidet en læreplan for yrkessjåførutdanningen. Læreplanen er felles for både grunn- og etterutdanning. Temaer det skal undervises i etterutdanningen er nedfelt i Yrkessjåførforskriften § 50.

Fristen for når du skal gjennomføre etterutdanning tar utgangspunkt i det førerkortet du hadde når forskriften ble innført. Dette var for buss 10.09.2008 og for lastebil 10.09.2009. De første som tar etterutdanning og fornyer etter disse reglene, gjør dette fra 2011 for bussførere og fra 2012 for lastebilførere . Har du fornyet, utvidet eller gjort endringer i førerkortklassene på tungbil etter 10. september 2008/2009 og er usikker på når du skal ta etterutdanning, ta kontakt med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Det samme dersom du har kortere gyldighet på førerkortet, på grunn av helse eller andre årsaker.

Utenlandsk førerett
Personer som har utenlandsk førerett fra stat utenfor EØS, og som kan gjennomføre etterutdanning i Norge, skal ha tatt etterutdanning og fått utstedt yrkessjåfør innen 10.september 2013 for bussklassene og innen 10. september 2014 for lastebilklassene.

Sjekk førerkortets bakside for å finne fristen
Det er først ved fornyingen kode 95 (kode for yrkessjåførkompetanse) vil bli påført førerkortet eller at det utstedes eget yrkessjåførbevis. For å sjekke når du må fornye/ta etterutdanning første gang, sjekk førerkortets bakside når førstegangsutstedelsen var i rubrikk 10 og utløpsdato i rubrikk 11 og sammenlikn datoene med hva du finner i vedleggene.