Klasse D – buss

  • Denne førerkortklassen, tilbys av vår samarbeidspartner, Transportkompetanse AS.
  • For booking og nærmere informasjon om denne førerkortklassen, kontakt Stig Skogen på tlf 91 85 77 97 eller stig@kjoreskolesenteret.no

PRISER

Kjøretime (45 minutter)                                                                             Kr   1 200,-

Trinn 1: Obligatorisk grunnkurs (135 min.)                                            Kr   1 200,-

Trinn 2: Obligatorisk veiledningstime (kjøring 45 min.)                       Kr   1 200,-

Trinn 3: Obligatorisk veiledningstime (kjøring 45 min.)                       Kr   1 200,-

Trinn 4: Obl. sikkerhetskurs på vei (Kjøring 270 min.)                         Kr   7 200,-

Trinn 4: Obl. kurs i ulykkesberedskap (405 min.)                                  Kr  2 700,-

Antall kjøretimer som trengs for å nå de obligatoriske kravene i selve kjøreopplæringen,

vil variere fra elev til elev. Snittet ligger på ca 10 kjøretimer i tillegg til all obligatorisk opplæring

Leie av kjøretøy til førerprøve                                                                  Kr  2 400,-

GEBYRER TIL STATENS VEGVESEN

Teori eksamen: Kr 520,-

Førerprøve:       Kr  920,-

Nytt førerkort:    Kr  240,-