Klasse C – lastebil

 • Denne førerkortklassen, tilbys av vår samarbeidspartner, Transportkompetanse AS.
 • For booking og nærmere informasjon om denne førerkortklassen, kontakt Stig Skogen på tlf 91 85 77 97 eller stig@kjoreskolesenteret.no
 • PRISER
 • Kjøretime (45 minutter)                                                                  Kr   1 200,-
 • Trinn 1: Obligatorisk grunnkurs (135 min.)                                 Kr   1 200,-
 • Trinn 2: Obligatorisk veiledningstime (kjøring 45 min.)            Kr   1 200,-
 • Trinn 3: Obligatorisk veiledningstime (kjøring 45 min.)            Kr   1 200,-
 • Trinn 4: Obl. sikkerhetskurs på vei (Kjøring 270 min.)              Kr   7 200,-
 • Trinn 4: Obl. kurs i sikring av last (405 min.)                              Kr   3 700,-
 • Trinn 4: Obl. kurs i ulykkesberedskap (405 min.)                       Kr   3 700,-

* Antall kjøretimer som trengs for å nå de obligatoriske kravene i selve kjøreopplæringen,

vil variere fra elev til elev. Snittet ligger på ca 10 kjøretimer i tillegg til all obligatorisk opplæring

 • Leie av kjøretøy til førerprøve                                                        Kr  2 400,-

GEBYRER TIL STATENS VEGVESEN

 • Teori eksamen: Kr 520,-
 • Førerprøve:       Kr 920,-
 • Nytt førerkort:   Kr 240,-