Priser

  • Trafikalt grunnkurs med førstehjelp:                               Kr 1 850,- 
  • Trafikalt grunnkurs med f.hjelp og mørkedem.             Kr 3 350,- 
  • Førstehjelpskurs                                                                Kr    650,- 
  • Mørkedemonstrasjon                                                       Kr 1 500,-