Klasse BE – bil med henger

PRISER

  • Veiledningstime, trinn 2 (kjøretime 45 minutter)                           Kr    850,-
  • Veiledningstime, trinn 3 (kjøretime 45 minutter)                          Kr    850,-
  • Sikkerhetskurs på vei, trinn 4 (kjøring 135 minutter)                  Kr 2 670,-
  • Kurs i sikring av last, trinn 4 (90 minutter)                                   Kr 1 200,-

NB! Har du klasse C1 eller klasse C fra før av, er det ikke krav om kurs i sikring av last.

  • Leie av bil og henger til førerprøve                                             Kr 1 700,-

GEBYRER TIL STATENS VEGVESEN:

  • Førerprøve:          Kr   860,-
  • Nytt førerkort     Kr  260,-

 

I klasse BE, må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride 3500 kg.

Man må imidlertid alltid kontrollere bilens tekniske begrensninger i form av bilens tillatte vogntogvekt (aktuell totalvekt for bil + aktuell totalvekt for tilhenger).

Disse begrensningene må alltid respekteres uansett hvilken førerkortklasse føreren har. Resultatet kan bli at bil og/eller tilhenger ikke kan lastes fullt opp.