Klasse B96 – bil med henger

PRISER

  • Veiledningstime, trinn 2 (kjøretime 45 minutter)                         Kr    850,-
  • Veiledningstime, trinn 3 (kjøretime 45 minutter)                        Kr    850,-
  • Sikkerhetskurs på vei, trinn 4 (kjøring 135 minutter)                Kr 2 670,-
  • Kurs i sikring av last, trinn 4 (90 minutter)                                 Kr 1 200,-

GEBYRER STATENS VEGVESEN:

Nytt førerkort: Kr 260,-

 

 

Det er samme opplæringsplan i klasse B kode 96 som i klasse BE,
men du trenger IKKE førerprøve for å oppnå klasse B kode 96.

Den nye kode 96 til førerkort klasse B, gjelder for trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg,
og hvor vogntogets (bil + tilhenger) samlede tillatte totalvekt ligger i området 3501-4250 kg.

Man må imidlertid alltid kontrollere bilens tekniske begrensninger i form av bilens tillatte hengervekt
(maks aktuell totalvekt for tilhenger) og tillatte vogntogvekt (aktuell totalvekt for bil + aktuell totalvekt for tilhenger).
Disse begrensningene må alltid respekteres uansett hvilken førerkortklasse føreren har.
Resultatet kan bli at bil og/eller tilhenger ikke kan lastes fullt opp.

Du får førerkort i klasse B kode 96 ved å gjennomgå 7 timer obligatorisk opplæring,
men uten å måtte gå opp til ny førerprøve.

Under opplæringen må du bl.a. kjøre vogntog hvor samlet tillatt totalvekt er 3500-4250 kg.
Rettigheten markeres med kode 96 tilknyttet klasse B.